Witamy na stronie internetowejPracowni Rozwoju Kompetencjiprzy Uniwersytecie Łódzkim
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi projektami

Kursy i warsztaty

Specjalistyczne szkolenia opracowane i organizowane przez zespół Pracowni oraz naszych Partnerów. Zobacz warsztaty rozwijające kompetencje i doskonalące praktykę. Szkolenia otwarte i dedykowane z zakresu metodyki badań naukowych, kompetencji dydaktycznych/ trenerskich, coachingu i mentoringu. metodyki zarządzania i przywództwa oraz kształcące w obszarach zmiany i rozwoju, synergii, wzmacniania równowagi i świadomości oraz mindfulness

więcej...

Studia podyplomowe

Programy kształcenia podyplomowego współtworzone, akredytowane i wspierane przez Pracownię. Zobacz studia podyplomowe z zakresu coachingu, mentoringu, innowacyjnego przywództwa czy zarządzania emocjami. Nauka na prestiżowych kierunkach wspieranych przez Pracownię odbywa się w sposób nieszablonowy, przynosząc niebanalne efekty i zmiany ponad oczekiwania

więcej...

Coaching

Profesjonalne wsparcie rozwoju oparte o międzynarodowe standardy i wypracowaną metodykę. Zobacz możliwości wykorzystania coachingu w doskonaleniu, zmianie i transformacji, w sferze zawodowej i prywatnej. Zespół Pracowni prowadzi i rozwija zaawansowany coaching organizacyjny na każdym szczeblu od zarządczego (executive coaching) po operacyjny, a także team-coaching i coaching interwencyjny. Life-coachowie Pracowni wspierają poprzez coaching życiowy, coaching rodzicielski i mindfulness coaching

więcej...

Konsultacje Superwizje

Praktyka dzielenia się specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i wypracowanymi rozwiązaniami. Zobacz możliwości uzyskania wsparcia merytorycznego Pracowni. Nasi eksperci prowadzą doradztwo indywidualne i organizacyjne w projektach naukowych/ badawczych, we wdrożeniach i zmianach organizacyjnych, projektach biznesowych, inicjatywach instytucjonalnych i pozarządowych. 

Superwizja praktyki i procesu dla coachów, konsultantów personalnych i specjalistów pracujących na relacjach i w pogłębionej interakcji

więcej...

Certyfikacje Ewaluacje

Potwierdzanie metod i standardów działania, posiadanych kompetencji oraz osiąganych rezultatów. Zobacz zakres w jakim Pracownia prowadzi ocenę i uwierzytelnianie praktyki naukowej, biznesowej i specjalistycznej. Prowadzona przez ekspertów ewaluacja jest żródłem doskonalących informacji zwrotnych, a certyfikacja poświadcza spełnianie wymogów charakterystycznych dla ocenianej praktyki, metodyki lub podejścia

więcej...

Projekty

Rozbudowane przedsięwzięcia naukowe, biznesowe oraz w ramach działań pro publico bono, zainicjowane lub realizowane przy współpracy Pracowni. Zobacz przygotowywane, trwające i zakończone inicjatywy oraz możliwości współpracy poprzez uczestnictwo w prowadzonych i współtworzonych projektach

więcej...

Aktualności

ctd.jpg

Konferencja CTD

Pracownia została partnerem nadchodzącej Konferencji Coach, Trener, Doradca zaplanowanej na 15 - 16 maja br. 

więcej...
krople.jpeg

Kurs MBSR w Łodzi w lutm 2015

Już 21 kwietnia 2015 rozpoczyna sie kolejny kurs MBSR w Łodzi realizowane przez partnerskie Holi Centrum. 8 tygodni pracy i poznawania metodyki Mindfulness, metod redukcji stresu opartych na uważności. Więcej informacji na Holi Centrum

więcej...

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

Twój e-mail:

Partnerzy

test alt